Automatiska uppdateringar

Programuppdateringar

Faktum Faktura uppdateras regelbundet med nya versioner.

Automatiska uppdateringar

Faktum Faktura kontrollerar automatisk om nya uppdateringar finns och laddar hem nya versioner åt dig utan att du behöver göra något. Detta säkerhetställer att du alltid har den senaste versionen.

Ingår i din licens

I din programvarulicens ingår alla uppdateringar och du kan installera dessa utan extra kostnad.