Bilagor till fakturor

Stöd för bilagor med fakturor

Faktum Faktura gör det möjligt att bifoga PDF-dokument med fakturor. Detta kan användas för att koppla fakturaunderlag, så som tidrapporter, inköps- och arbetsordrar eller andra typer av underlag för dina fakturor.

Inkluderas vid utskrift

Programmet kan konfigureras till att skriva ut bilagor tillsammans med fakturor. Det betyder att dina bilagor skrivs ut tillsammans med fakturautskrifterna, vilket gör det enkelt att skicka dessa till dina kunder.

Självklart fungerar detta lika bra för kunder som vill ha sina fakturor via E-post. Bilagorna inkluderas då i e-post meddelandet till din kund.

Bilagor i molnet

Faktum Faktura erbjuder möjligheten att säkerhetskopiera dina fakturabilagor till vår molntjänst. Självklart är det även möjligt att endast lagra bilagorna på den egna datorn.

Att lagra bilagor i molnet ingår i din licens och kostar inget extra.