Skapa betalningspåminnelser

Skapa betalningspåminnelser

Faktum Faktura håller automatiskt koll på när dina kundfakturor förfaller utifrån respektive fakturas betalningsvillkor och låter dig enkelt skapa påminnelser när en faktura förfallit.

Automatisk beräkning av ränta

Programmet beräknar automatiskt dröjesmålsränta i samband med att påminnelser skapas.

Hanterar delbetalningar

Självklart hanterar påminnelserutinen även situationer när kunden delbetalat en faktura.