Skapa följesedlar till dina ordrar

Skapa följesedlar till dina ordrar

Använd Faktum Faktura för att skapa snygga följesedlar som du kan skicka tillsammans med dina leveranser. På följesedeln får kunden en tydlig översikt av orderns innehåll och kan lätt bekräfta leveransen mot ordern. Programmet gör det lätt för dig att skapa följesedlar till dina ordrar och innebär inget extra arbete.

Skapa automatiskt från order

Följesedlar kan automatiskt skapas från en order. Med några få klick skapas en följesedel och innehåll så som kunduppgifter, villkor och orderrader kopieras automatiskt till den nya följesedeln. Detta minimerar risken för fel i dina dokument och gör det lätt för dig och dina kunder att verifiera innehållet i leveranser.

Inget dubbeljobb behövs för att skapa snygga följesedlar.

Stöd för andra språk

För att underlätta vid leveranser till utlandet stöder Faktum Faktura följesedlar på flera olika språk utöver svenska. Till exempel norska, danska, engelska, tyska och franska.

Automatisk koppling mellan dokument

När du skapar en följesedel från en order skapas automatiskt en koppling mellan dessa dokument. Tack vare detta kan du lätt hoppa mellan ordrar och följesedlar som är relaterade till varandra.

Skicka via E-post

Faktum Faktura gör det enkelt för dig att skicka dina följesedlar via E-post. Dokumentet konverteras automatiskt till en PDF fil som därefter bifogas i ett mail till din kund. E-post meddelanden kan skickas antingen via ditt eget mailprogram, så som Outlook, på din dator eller med hjälp av våra servrar.

Exportera till PDF

I Faktum Faktura kan du exportera alla dokument som PDF-filer vilket självklart även gäller följesedlar. Använd export-funktionen om du till exempel vill lagra följesedeln på din hårddisk eller skicka den till din kund via E-post tillsammans med andra filer.

Förhandsgranska dina följesedlar

Med ett enkelt knapptryck kan du förhandsgranska dina följesedlar direkt på datorn innan du skriver ut dom.

Unika nummer på varje följesedel

Med hjälp av Faktum Fakturas inbyggda system för hantering av nummerserier kommer programmet automatiskt att tilldela varje följesedel ett unikt löpnummer som kan användas för att identifiera dokumentet. Tack vare att löpnummer sätts automatiskt behöver du aldrig oroa dig för dubletter i dina nummerserier.