Kom igång med din fakturering

Kom igång med Faktum Faktura

Detta dokument hjälper dig att komma igång med Faktum Faktura. Från att installera programmet och sätta upp ditt företag till att skapa din första faktura.

I varje steg finns hänvisningar till stycken i handboken med mer detajlerad information om respektive delmoment.


Steg 1 – Hämta och installera Faktum Faktura

Första steget är att ladda ner Faktum Faktura och registrera dig för en gratis provlicens på 60 dagar. Detta ger dig gott om tid att prova och utvärdera programmet innan du köper det.

På vår hemsida under “PROVA GRATIS” kan du hämta en utvärderingsversion av Faktum Faktura och installera på din dator. Mer information om hur du installerar vårt program på din dator kan du läsa om i handboken i stycket “Installation”.


Steg 2 – Skapa en databas

I steg två skapar du en databas för Faktum Faktura. Första gången du startar programmet på din dator kommer det att hjälpa dig att skapa den databas som programmet senare kommer lagra all sin information i.

Att skapa en databas är enkelt. Du behöver bara svara på några enkla frågor och sedan gör programmet resten åt dig.

Mer information om hur du skapar en databas finns i kapitlet “Skapa databas” i handboken.


Steg 3 – Registrera ditt företag och få utvärderingslicens

När du skapat en databas för Faktum Faktura kommer programmet automatiskt att starta och be dig registrera dig för att få tillgång till en gratis 60 dagars utvärderingslicens.

Att registrera sig för en gratis utvärderingslicens är helt riskfritt och du behöver aldrig säga upp något. När din utvärderingslicens har löpt ut slutar programmet bara att fungera om du inte väljer att köpa programmet av oss.

Läs mer om hur du registrerar ditt företag i kapitlet “Registrera ditt företag” i handboken.


Steg 4 – Fyll i företagsuppgifter

För att Faktum Faktura ska ha rätt uppgifter för ditt företag behöver du fylla i dina företagsuppgifter. Vissa av dessa finns redan registrerade utifrån den information du uppgav när du registrerade dig för en utvärderingslicens, men andra uppgifter så som bankinformation, telefonnummer mm behöver fyllas i.

Denna information används sedan av programmet när du till exempel skriver ut fakturor, offerter, ordrar eller andra dokument.

I stycket “Företagsuppgifter” i handboken kan du läsa mer om hur du fyller i dina uppgifter.


Steg 5 – Skapa en artikel

I Faktum Faktura finns ett inbyggt artikelregister. I detta kan du registrera de artiklar du säljer. Detta kan till exempel vara produkter du tillverkar eller köper in och säljer vidare. Men det kan också vara tjänster.

Genom att registrera artiklar i artikelregistret kan du snabbt och enkelt hämta upp dessa, istället för att skriva uppgifterna för hand, när du skapar nya fakturor. På så vis vet du att uppgifterna på fakturan alltid blir rätt.

I kapitlet “Skapa en ny artikel” i handboken kan du läsa mer om detta.


Steg 6 – Registrera en ny kund

Faktum Faktura lagrar kunder och deras uppgifter i den inbyggda kunddatabasen. Genom att registrera dina kunder i kunddatabasen kan du enkelt skapa nya fakturor till kunden. Från kunddatabasen kan du också se försäljningsstatistik och betalningsstatus för kunderna.

I stycket “Skapa en ny kund” kan du läsa mer om hur du registrerar en ny kund i kunddatabasen.


Steg 7 – Skapa din första faktura

När du har gjort klart dina inställningar, lagt in några artiklar och kunder i programmet är det dags att skapa din första faktura. Detta är lätt och du kommer ha nytta av den information du tidigare matat in.

Du kan läsa om hur du skapar en faktura i kapitlet “Skapa en ny faktura” i vår handbok.


Arbeta vidare med Faktum Faktura

Nedan finner du några vidare steg som kan vara intressanta för dig. Klicka på texten för att komma till respektive kapitel i handboken.