För enskild firma

Lösningar för enskild firma

För dig med en enskild firma är Faktum Faktura det perfekta verktyget för att skapa professionella och snygga fakturor som följer svenska lagar och riktlinjer.

Programmet hjälper dig också att göra beräkningar så som moms och totalbelopp, håller ordning på nummerserier för fakturor och betalningsstatus på skickade fakturor.

Skapa professionella fakturor

Faktum Faktura hjälper dig att enkelt skapa professionella kundfakturor med all nödvändig information och din egen logotype. Fakturorna innehåller bland annat:

 • Kundinformation
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Momsberäkningar
 • Betalningsvillkor
 • Bankuppgifter
 • Och mycket mer

Allt detta för göra det enkelt för dig att skapa fakturor som är enkla för dina kunder att förstå.

Skapa offerter, ordrar och kreditfakturor

Faktum Faktura hjälper dig även att skapa andra dokument, så som:

 • Offerter
 • Ordrar
 • Kreditfakturor
 • Följesedlar
 • Påminnelser

Allt detta för att underlätta din administration och försäljning.

Sökbart fakturaregister

I vårt program är det enkelt att hitta fakturor i det inbyggda fakturaregistret. Du kan söka efter fakturor på flera olika sätt, till exempel genom att söka efter:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Kund
 • Betalningsstatus

Hantera inbetalningar

Hantera och registrera enkelt inbetalningar från dina kunder. Inbetalningarna knyts till dina fakturor och gör det enkelt att hålla ordning på vad som betalats och inte. Den inbyggda fakturajournalen gör det också enkelt att ta fram obetalda fakturor, antingen för en specifik kund eller en övergripande lista över alla obetalda fakturor.

Kundregister

Faktum Faktura har ett inbyggt kundregister som gör det enkelt för dig att hantera dina kunder. Registrera dina kunders information en gång och återanvänd den sedan snabbt och enkelt när du skapar nya fakturor. Programmet knyter då fakturor till respektive kund i kundregistret och gör det enkelt att till exempel leta efter obetalda fakturor eller annan information relaterad till en specifik kund.

Kundregistret låter dig registrera information som till exempel:

 • Kundens namn och fakturaadress
 • En särskild leveransadress för kunder som behöver detta
 • E-post adress
 • Telefonnummer

Fakturor via E-post

Tänk på miljön och spara pengar på porto och utskrifter. Faktum Faktura gör det lätt att skicka dina kundfakturor via E-post och hjälper dig att hålla ordning på vilka kunder som vill ha fakturor via E-post och vilka som vill ha den på papper. Kunders E-post adress sparas på kundkortet och behöver bara skrivas in en gång.

Fakturor skickas via E-post i PDF-format, vilket gör det enkelt för mottagaren att öppna filen.

Lagstadgat innehåll på fakturor

Faktum Faktura ser till att alla dina fakturor inkluderar den information som krävs enligt svensk lag. Till exempel:

 • Kunduppgifter
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Belopp
 • Momsinformation

Unika löpnummer

Faktum Faktura hjälper dig att sätta unika löpnummer på varje enskild faktura. Stöd finns även för att arbeta med flera olika serier av löpnummer.

Momshantering

Faktum Faktura har komplett stöd för momshantering vilket gör att programmet fungerar lika bra oavsett vilken momssats som gäller för dina produkter och tjänster.

Försäljning till utlandet

I Faktum Faktura finns självklart stöd för att inkludera kundens momsnummer på fakturor för att möjliggöra försäljning till företag inom EU och resten av världen.