Hantera dina kreditfakturor

Hantera dina kreditfakturor

Med hjälp av Faktum Faktura blir det enkelt att hantera dina kreditfakturor. Programmet hjälper dig att enkelt skapa och hantera kreditfakturor. Du kan skapa kreditfakturor antingen för hand när så är nödvändigt eller enkelt kreditera redan existerande kundfakturor med endast ett fåtal klick. Kreditfakturor balanseras också automatiskt mot existerande kundfakturor.

Skapa professionella kreditfakturor

När du behöver skapa en kreditfaktura är detta lätt med Faktum Faktura. Dina kreditfakturor innehåller all nödvändig information och alla beräkningar görs automatiskt.

Skapa automatiskt från kundfaktura

När du behöver skapa en kreditfaktura för en tidigare försäljning gör Faktum Faktura det möjligt att skapa denna automatiskt från din kundfaktura. Genom att skapa kreditfakturan från din kundfaktura kopieras automatiskt allt innehåll i kundfakturan till kreditfakturan och krediteringen balanserar också automatiskt betalningsstatusen på kundfakturan. Välj bara att skapa en kreditfaktura och programmet gör jobbet åt dig. Detta minimerar risken för fel i dina dokument och gör det enkelt att skapa kreditfakturor.

Inget dubbeljobb behövs för att skapa korrekta kreditfakturor.

Stöd för andra språk

För att underlätta vid försäljning till utlandet stöder Faktum Faktura kreditfakturor på flera olika språk utöver svenska. Till exempel norska, danska, engelska, tyska och franska.

Automatisk koppling mellan dokument

När du skapar en kreditfaktura från en kundfaktura skapas automatiskt en koppling mellan dessa dokument. Tack vare detta kan du lätt hoppa mellan kundfakturor och kreditfakturor som är relaterade till varandra.

Skicka via E-post

Faktum Faktura gör det enkelt för dig att skicka dina kreditfakturor via E-post. Dokumentet konverteras automatiskt till en PDF fil som därefter bifogas i ett mail till din kund. E-post meddelanden kan skickas antingen via ditt eget mailprogram, så som Outlook, på din dator eller med hjälp av våra servrar.

Exportera till PDF

I Faktum Faktura kan du exportera alla dokument som PDF-filer vilket självklart även gäller kreditfakturor. Använd export-funktionen om du till exempel vill lagra kreditfakturan på din hårddisk eller skicka den till din kund via E-post tillsammans med andra filer.

Förhandsgranska dina kreditfakturor

Med ett enkelt knapptryck kan du förhandsgranska dina kreditfakturor direkt på datorn innan du skriver ut dom.

Unika nummer på varje kreditfaktura

Med hjälp av Faktum Fakturas inbyggda system för hantering av nummerserier kommer programmet automatiskt att tilldela varje kreditfaktura ett unikt löpnummer som kan användas för att identifiera dokumentet. Tack vare att löpnummer sätts automatiskt behöver du aldrig oroa dig för dubletter i dina nummerserier.