Ändra faktura som är klar

Ändra en faktura som är klar

När du skrivit ut en faktura eller skickat den via E-post ändras statusen på den till “Klar”. Detta innebär att fakturan är skyddad och att du inte kan göra förändringar i den.

Ibland kan dock misstag ske, till exempel om man råkar skriva ut en faktura innan den är klar. Då finns det möjlighet att återställa fakturans status för att kunna göra förändringar på den igen.

Permanent låsning av fakturor

‘Du kan ändra statusen på en faktura under den dag då du skrivit ut den. Dagen efter låses fakturan permanent och det går då inte längre att återställa en faktura som är klar till utkast. Detta är för att skydda fakturor som skickats till kund från förändringar.

Om du ändå skulle hamna i en situation där du behöver ändra en faktura efter det permanenta låset gått in, finns det möjlighet att tillfälligt inaktivera låset. Du kan läsa mer om detta i kapitlet “Öppna låsta dokument” i handboken.

Om du upptäcker ditt misstag samma dag som fakturan slutfördes räcker det dock med att följa instruktionerna nedan.

Varning

Tänk på att aldrig ändra på en faktura du redan skickat till kund. Oavsett om den är skickad via post eller elektroniskt. Har du redan skickat fakturan bör du kreditera denna och därefter skapa en ny faktura med korrekt innehåll.

En låst faktura

När en faktura fått statusen “Klar” och blivit låst markeras detta tydligt i fakturavyn. Se bilden nedan. Denna markering innebär att du inte kan göra förändringar på fakturan.

Bekräfta att dokument får öppnas

Dokumentstatus

I övre högra hörnet på fakturavyn finns ett informationsfält som heter “Dokumentstatus”. I detta fält ser du fakturans nuvarande status. Du kan också klicka här för att ändra status på fakturan.

Bekräfta att dokument får öppnas

Ändra dokumentstatus och öppna fakturan

Genom att klicka i fältet för dokumentstatus får du fram tre statusalternativ. För att öppna fakturan för redigering väljer du här “Utkast”.

En faktura med statusen “Utkast” går att redigera.

Bekräfta att dokument får öppnas

Bekräfta ändringen

Faktum Faktura kommer fråga om du är säker på att du vill ändra dokumentstatusen på fakturan. Välj [Ja] för att bekräfta ändringen av statusen.

Bekräfta att dokument får öppnas

Fakturan upplåst

Din faktura är nu upplåst och du kan redigera den igen. När du är klar med dina ändringar skriver du ut fakturan via [Slutför] precis som vanligt. Dokumentstatusen ändras då återigen till “Klar” och fakturan skyddas från redigering.

Bekräfta att dokument får öppnas