Faktura med omvänd byggmoms

Fakturera med omvänd byggmoms

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Detta kapitel beskriver hur du arbetar med omvänd byggmoms i Faktum Faktura.

Vad är omvänd byggmoms?

Omvänd byggmoms, eller omvänd skattskyldighet, används inom byggsektorn och innebär att det är köparen som ska deklarera och betala moms till staten. Detta till skillnad från normal försäljning där detta är säljarens ansvar.

Omvänd byggmoms infördes för byggsektorn den 1 juli 2007 och syftar till att motverka skattefusk.

Du kan läsa mer om omvänd byggmoms på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Vem påverkas av omvänd byggmoms?

Skatteverket har ett regelverk med villkor som avgör om din försäljning omfattas av omvänd byggmoms eller inte. Om din försäljning matchar villkoren måste omvänd byggmoms användas vid faktureringen.

Rent generellt gäller detta vid försäljning av de byggtjänster som Skatteverket bestämt skall omfattas av omvänd byggmoms och försäljningen sker till ett företag eller en näringsidkare som själv säljer sådana byggtjänster.

På Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, kan du läsa om vilka byggtjänster som omfattas av den omvända byggmomsen.

Det är din skyldighet som säljare av byggtjänsten att fakturera med omvänd byggmoms där detta är nödvändigt.

Exempel på det vanligaste arbetssättet

I normalfallet brukar gälla att all försäljning till en specifik kund alltid omfattas av ombyggd byggmoms och nedan beskrivs arbetssättet för detta. För verksamhet med försäljning där både normal moms och omvänd byggmoms kan gälla till samma köpare finns exempel längre ner i kapitlet.

Se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, för att läsa om vad som gäller för just din verksamhet.

Översikt av arbetsgång

För att skapa fakturor till en kund som inkluderar omvänd byggmoms behöver vi endast göra inställningar på kundkortet. Följande moment behöver göras:

 • Registrera kundens momsnummer.
 • Lägga till texten “Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” som standardtext på fakturor till kunden.
 • Markera kunden för momsfri försäljning.

När detta är gjort kommer alla nya fakturor till kunden automatiskt att förberedas för omvänd byggmoms.

Steg 1, Leta upp kunden

Vi börjar med att leta fram den kund vi vill skicka fakturor till med omvänd byggmoms. Gör följande:

 1. Klicka på “Kunder” på vänster sida.
 2. Leta upp och klicka på kunden du vill använda omvänd byggmoms till i kundlistan.
Välj kund

Steg 2, Fyll i kundens momsnummer

På första fliken, “Kunduppgifter” på kundkortet kan du fylla i kundens momsnummer. Fråga din kund efter deras momsnummer eller använd Skatteverkets e-tjänst för att hitta momsnumret.

Fyll i momsnummer

Steg 3, Gå till standardinställningar för kunden

Klicka på fliken “Standardinställningar” för att visa de olika alternativ du kan ange som standardalternativ för en kund.

Gå till standardinställningar

Steg 4, Gå till alternativ för faktura

Klicka på “Alternativ för faktura”. Här kommer du att kunna göra inställningar och lägga till information som automatiskt kopieras till nya fakturor du skapar till den valda kunden.

Klicka på alternativ för faktura

 

Steg 5, Lägg till standardtext på kundfakturor

Här lägger du till den standardtext som automatiskt ska kopieras till alla nya fakturor du skapar till denna kunden. I detta fallet texten som informerar om att omvänd byggmoms gäller.

Gör följande:

 • Bocka ur “Använd standard” till höger om fältet för överskrift. När du gjort detta går det att skriva text i överskriftrutan.
 • Fyll i texten “Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” som överskrift. Skriv texten utan situationstecken. (“)
Klicka på alternativ för faktura

 

Steg 6, Gå till momsinställningar för kunden

Längre ner i fönstret klickar du nu på “Moms” för att få fram momsinställningar för den valda kunden.

Klicka på Moms

Steg 7, Ändra momsinställningar för kunden

Här gör du inställningar för hur moms ska hanteras för den markerade kunden. Vi markerar kunden som momsfri försäljning. Alla nya fakturor som du skapar till den valda kunden kommer du att skapas utan moms.

Gör följande:

 1. Bocka ur “Använd Standard” till höger om fältet för momstyp.
 2. Ändra momstyp för kunden till “Ingen mervärdesskatt”.
Ändra momsinställningar

Steg 8, Skapa faktura till kunden

Du kan nu skapa en ny faktura med omvänd byggmoms. Varje gång du väljer denna kund kommer automatiskt fakturan att anpassas till momsfri försäljning samt lägga till texten som informerar om att omvänd byggmoms gäller.

Skapa ny faktura

Exempel på faktura med omvänd byggmoms

Exempel på faktura

Exempel på enstaka fakturor med omvänd byggmoms

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att skicka en enstaka faktura med omvänd byggmoms till en kund som du normalt fakturerar med normal moms. I detta fallet är det enklast att anpassa den aktuella fakturan till omvänd byggmoms utan att göra förändringar som påverkar alla fakturor till den kunden.

Denna rutin förutsätter att allt innehåll på fakturan påverkas av omvänd byggmoms, vilket är normalfallet.

Det du behöver göra är:

 • Göra fakturan momsfri.
 • Lägga till text som informerar om att omvänd byggmoms gäller.

Steg 1, Skapa en ny faktura

Börja med att skapa en ny faktura på de jobb du gjort för din kund.

Skapa ny faktura

Steg 2, Markera rader som momsfri försäljning

På varje rad på fakturan, klicka i moms-kolumnen och välj “Momsfri (0.00%)”. Det är viktigt att du gör detta på alla fakturarader för att omvänd byggmoms ska gälla på hela fakturans innehåll.

Avmarkera moms

Steg 3, Fyll i text om byggmoms

På fakturan lägger vi till text som påvisar att fakturan omfattas av omvänd byggmoms.

Gör följande:

 1. Klicka på “Överskrift”.
 2. Fyll i texten “Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.
Fyll i momstext