Skapa databas

Skapa en databas för Faktum Faktura

Detta stycke hjälper dig att skapa en ny databas där Faktum Faktura kan lagra den information du matar in.

När du startar programmet första gången kommer du automatiskt att få frågan om att skapa en ny databas.

Skapa databas

För att skapa en ny databas, klicka på [Skapa ny databas]

Skapa databas

Välj plats för databasen

Databasen för Faktum Faktura lagras i en fil på din hårddisk. Här får du möjlighet att välja vart på hårddisken du vill att programmet ska lagra databasen. Den förvalda platsen fungerar i de flesta fall helt utmärkt och du behöver endast ändra detta om du själv föredrar att lagra databasen på en annan plats. Klicka på (1) “Bläddra” för att välja en egen plats.

Det går även bra att lagra filen på en nätverkssökväg. Tänk dock på att detta eventuella kan påverka hur snabbt programmet fungerar, beroende på ditt nätverk och övrig utrustning. Kontakta gärna vår support om du vill placera din databas i nätverket och har frågor om detta.

Du kan också flytta databasen vid ett senare tillfälle om du vill.

Om du inte vet vad du ska välja, använd den förvalda inställningen.

Klicka på (2) “OK” för att skapa databasen.

Välj sökväg

Databasen skapas

Faktum Faktura skapar nu din databas och fyller den med grundläggande information som behövs för att programmet ska fungera.

Skapar databas

Nästa steg – Registrera ditt företag

Faktum Faktura har nu skapat en databas som kommer att användas för att lagra all information du matar in. Nästa steg blir att registrera ditt företag i programmet. Instruktioner för detta finns i stycket “Registrera ditt företag” i handboken.