Hantera nummerserier

Hamtera nummerserier i Faktum Faktura

Alla dokument och händelser i Faktum Faktura tilldelas ett unikt identifikationsnummer. Detta sköter programmet automatiskt åt dig och är inget du behöver tänka på när du arbetar med dina fakturor. Däremot finns det möjlighet att göra inställningar i de nummerserier som programmet hämtar nya identifikationsnummer från. Detta kan till exempel vara om du vill att dina fakturor eller offerter ska börja på ett speciellt nummer eller om du av någon annan anledning behöver ändra de nummer som används.

Faktum Faktura gör det också möjligt att arbeta med flera olika nummerserier. Till exempel om du vill numrera fakturor för olika delar av verksamheten från olika nummerserier.

Du kan göra inställningar bland annat för följande:

 • Nummerserier för kunder
 • Nummerserier för fakturor
 • Nummerserier för kreditfakturor
 • Nummerserier för offerter
 • Nummerserier för orderbekräftelser
 • Nummerserier för följesedlar
 • Nummerserier för påminnelser
 • Nummerserier för betalningar
 • Nummerserier för korrigeringar

 

Hitta till nummerserier

Inställningar för nummerserier har en egen flik på inställningssidan. Du hittar dom genom att:

 1. Klicka på [Inställningar] på vänster sida..
 2. Klicka på fliken längst upp som heter “Nummerserier”.
Klicka på inställningar
Klicka på nummerserier

Inställningar för nummerserier

På fliken för nummerserier väljer du vilken serie du vill göra inställningar för genom att klicka på respektive stycke, till exempel “Nummerserier för fakturor”.

Nummerserier i Faktum Faktura räknas alltid uppåt med ett steg. Det vill säga, nästa nummer kommer alltid att vara ett högra än föregående.

Översikt

(1) Förvald nummerserie

I de fall där du har flera nummerserier, till exempel för fakturor, kan du välja vilken serie som Faktum Faktura ska använda som förvald serie när en ny faktura skapas. Lämpligast är att välja den nummerserie som du kommer att använda mest. Men du kan självklart göra ett annat val om du anser att detta passar bättre.

Har du bara en nummerserie kommer denna inställning inte att påverka programmet.

(2) Nästa nummer i serien

Här kan du se nästa nummer i respektive serie. Du kan också ändra vilket nummer som ska komma härnäst i serien genom att klicka i fältet där numret visas.

OBSERVERA – Om du väljer att förändra en nummerserie är det viktigt att du är säker på att detta inte kommer att skapa konflikter när nya nummer skall hämtas. Detta kan till exempel hända om du väljer att sänka numret för nästa dokument. Exempel: Ändra från 10010 till 10005. Detta kan skapa konflikter om du redan har dokument (fakturor, ordrar mm) med nummer från 10005 och framåt.

(3) Skapa ny nummerserie

Genom att klicka på den tomma raden längst ned kan du skapa en ny nummerserie. Du får då skriva in namnet på den nya serien och vilket nummer den ska börja räkna från.

(4) Ändra namn på nummerserie

Genom att klicka i fältet där namnet på nummerserien visas kan du ändra namnet. Namnet används endast internt i programmet och är till för att göra det lätt för dig att välja vilken serie du vill använda om du har flera olika. Namnet på dina nummerserier kommer aldrig att vara synliga för dina kunder på fakturor eller liknande.


Exempel – Flera nummerserier för fakturor

I exemplet nedan har vi skapat två olika nummerserier för fakturor. En som vi kallas “Fakturor” vars nästa faktura kommer få numret 10001 samt en serie med namn “Fakturor special”, vilken börjar sin numrering på 3000.

Flera nummerserier
När du sedan väljer att skapa en ny faktura får du en fråga om vilken nummerserie du vill att nästkommande fakturanummer skall hämtas från:
Välj nummerserie