Arkivera dokument som PDF

Arkivera dokument som PDF

I Faktum Faktura finns in inbyggd funktion för automatiskt arkivering av alla slutförda dokument i PDF-format. När denna funktion aktiverats kommer programmet automatiskt att skapa en kopia i PDF-format av alla dokument som slutförs. Detta gäller alla dokument som programmet skapar, så som fakturor, offerter och ordrar.

Att arkivera dokument i PDF-format ger dig en alternativ väg att komma åt dina dokument utan att starta programmet. Det kan också ses som en extra säkerhetskopia av dina slutförda dokument.

Hitta till inställningar för dokumentarkivering

Under inställningsvyn kan du göra inställningar för dokumentarkiveringen i Faktum Faktura.

Gör följande:

  1. Klicka på [Inställningar] på vänster sida.
  2. Klicka på fliken “Diverse” i övre högra hörnet.
  3. Klicka på “Inställningar för säkerhetskopiering”.
Hitta till inställningarna

Aktivering och inställningar

Genom att markera inställningen “Arkivera färdiga dokument i PDF-format” kommer funktionen att aktiveras. Alla nya dokument som slutförs kommer du att arkiveras i PDF-format på din hårddisk.

Du kan också välja vart på din hårddisk som PDF-dokumenten ska lagras. Standardinställningen är att lagra dokumenten i din “Dokument”-mapp på datorn.

Översikt

Arkiverade dokument och säkerhetskopiering

Dina arkiverade dokument kommer inte inkluderas i programmets normala säkerhetskopieringar. Behöver du säkerhetskopiera dessa dokument behöver detta göras utanför Faktum Faktura. De arkiverade dokumenten är dock endast kopior på dina orginal och du kan alltid hämta upp nya kopior av dina dokument direkt från programmet.