Inställningar för säkerhetskopiering

Inställningar för säkerhetskopiering

Detta kapitel hjälper dig göra inställningar för säkerhetskopiering av Faktum Fakturas databas. Att säkerhetskopiera databasen är mycket viktigt då det annars finns risk att du förlorar din information om du till exempel förlorar datorn eller råkar ut för en krash.

Viktigt om lagring av säkerhetskopior

För att säkerhetskopior ska fylla sitt syfte är det viktigt att du lagrar dessa på en annan enhet än den du använder Faktum Faktura på. Detta kan till exempel vara en server, en nätverksplats eller ett USB-minne. Det viktiga är att dina säkerhetskopior inte lagras på samma plats som Faktum Fakturas databas. Läs mer om inställningar för detta längre ner i kapitlet.

Säkerhetskopiering av databasen

Inställningarna i detta dokument berör säkerhetskopiering av Faktum Fakturas databas. Vissa andra funktioner, som till exempel fakturabilagor eller dokument arkiverade som PDF inkluderas ej i dessa säkerhetskopior. Läs om detta i respektive funktions kapitel i handboken om du väljer att aktivera någon av dom.

Säkerhetskopior för dessa hanteras separat från det vanliga systemet för detta. För till exempel fakturabilagor finns möjlighet att automatiskt säkerhetskopiera dessa på Internet.

Funktioner för fakturabilagor och dokumentarkivering är inte aktiverade som standard. Om du inte valt att aktivera någon av dessa är heller inte säkerhetskopiering av deras data nödvändig.

Hitta till inställningar för säkerhetskopiering

Under inställningsvyn kan du ställa in hur Faktum Faktura ska hantera säkerhetskopiering.

Gör följande:

 1. Klicka på [Inställningar] på vänster sida.
 2. Klicka på fliken “Diverse” i övre högra hörnet.
 3. Klicka på “Inställningar för säkerhetskopiering”.
Hitta till inställningarna

Gör inställningar för säkerhetskopiering

Det finns tre inställningar för säkerhetskopiering av databasen. Läs mer om hur dessa fungerar nedan.

Översikt för säkerhetskopiering

(1) Säkerhetskopiering

Här ställer du in hur Faktum Faktura ska hantera säkerhetskopiering av din databas. Det finns tre alternativ att välja på.

 • Aldrig
  Med detta val kommer Faktum Faktura aldrig att utföra säkerhetskopiering av din databas. Detta innebär att om din dator krashar eller om du förlorar den så kommer också all den information du matat in i programmet att vara borta. Om du väljer att inte låta programmet utföra säkerhetskopiering är det mycket viktigt att du gör din säkerhetskopiering på annat vis.
  Detta alternativ rekommenderas inte om du inte är helt säker på vad du gör.
 • Fråga alltid
  Om du väljer denna inställningen kommer Faktum Faktura att fråga dig om du vill utföra en säkerhetskopiering varje gång du avslutar programmet. Välj detta alternativ om du vill ha lite större kontroll över när din säkerhetskopiering sker.
 • Automatisk säkerhetskopia
  Detta val gör att programmet automatiskt utför en säkerhetskopiering varje gång det avslutas.

(2) Plats för säkerhetskopior

Här ställer du in den plats du vill att Faktum Faktura ska lagra säkerhetskopior på. Klicka på [Ändra] för att bläddra dig fram till en ny plats att lagra dessa på.

Den förvalda platsen är en folder i dokument-mappen på din dator. Det rekommenderas starkt att du ändrar platsen för lagring av säkerhetskopion.
Detta då den förvalda platsen också är sårbar om du till exempel förlorar din dator eller din hårddisk krashar.

Vi rekommenderar att platsen för säkerhetskopior är en annan än din inbyggda hårddisk. Till exempel ett USB-minne eller en nätverksplats.

Om du väljer att lagra säkerhetskopior på samma hårddisk som Faktum Fakturas databas rekommenderar vi att du gör säkerhetskopior på denna plats på annat sätt, till exempel genom onlinetjänster eller liknande.

(3) Antal kopior att spara

I samband med att programmet utför säkerhetskopiering kommer äldre kopior att arkiveras. Det vill säga att varje gång en ny säkerhetskopia skapas, kommer också en ny fil att skapas. Denna inställningen bestämmer hur många gamla filer med säkerhetskopior som Faktum Faktura ska spara. Med en inställning på fem säkerhetskopior kommer den äldsta kopian att raderas när du kör den sjätte kopian.

Att ha flera säkerhetskopior är bra av flera anledningar. Till exempel ger det extra trygghet om en fil till exempel skulle bli skadad eller raderas. Med flera äldre kopior har du då fler möjligheter att återställa din data till en något tidigare tidpunkt. Flera säkerhetskopior ger dig också möjlighet att gå tillbaks i tiden om du vid ett senare tillfälle märker att du gjort ett fel för en tid sedan.

Hur många säkerhetskopior du väljer att spara är upp till dina förutsättningar och hur mycket lagringsutrymme du har tillgänglig för detta.