Registrera ditt företag

Registrera ditt företag i programmet

När du skapat en databas för Faktum Faktura är det dags att registrera ditt företag. Detta innebär att du skriver in dina företagsuppgifter, vilka sedan kommer användas när du till exempel skapar fakturor till dina kunder.

När du registrerar ditt företag blir du också tilldelad en gratis utvärderingslicens på 60 dagar.

Välkommen till Faktum Faktura

När Faktum Faktura startar första gången efter att du skapat din databas kommer den automatiskt att be dig registrera ditt företag.

Klicka på [Nästa] för att sätta igång.

Introduktion

Registrera din E-post adress

Det första steget är att registrera din E-post adress. Denna används för att knyta ditt företag och dina licenser till dig. Med hjälp av din adress kan du senare hämta upp din licens eller ditt företag igen om du skulle behöva.

Det är viktigt att du registrerar en adress som fungerar då du kommer att behöva den för att till exempel hämta dina licenser i framtiden.

Din adress kommer enbart att användas i samband med Faktum Faktura och vi kommer inte sälja, ge bort eller skicka skräppost till dig.

  1. Fyll i din E-post adress
  2. Klicka på [Nästa]
Registrera din E-post

Fyll i dina företagsuppgifter

I nästa steg fyller du i dina företagsuppgifter. Dessa kommer att användas som avsändaruppgifter på dina kundfakturor och din utvärderingslicens kommer att registreras på de företagsuppgifter du fyller i här.

  1. Fyll i dina företagsuppgifter
  2. Klicka på [Registrera] när du är klar
Fyll i företagsuppgifter

Bekräfta val av land

Faktum Faktura kan användas i både Sverige och Finland. Bekräfta att du valt rätt land genom att klicka på [OK].

Programmet gör vissa anpassningar till det land du valt.

Bekräfta val av land

Registreringen är nu klar

Ditt företag har nu registrerats i Faktum Faktura och ett välkomstmeddelande visas. Här finns lite tips och länkar som hjälper dig att komma igång med vårt program. Du kan stänga fönstret när du läst klart texten.

Välkomstmeddelande

Faktum Faktura har nu startat

När registreringen är klar startar Faktum Faktura och du kan börja skapa dina fakturor direkt.

Längst upp i programmet (1) kan du se hur många dagar du har kvar på din provlicens. Här klickar du också för att köpa en licens för programmet.

Under Företagsinfo i Inställningar (2) kan du fylla i resten av dina företagsuppgifter. Dessa kommer att finnas med på dina kundfakturor.

Faktum Faktura startar

Nästa steg – Komplettera dina företagsuppgifter

Uppgifterna du fyllde i när du registrerade ditt företag kopieras automatiskt in under Företagsuppgifter i Faktum Faktura. Men det finns fler uppgifter som är bra att fylla i. Dessa kommer att användas när du arbetar med programmet och kommer att synas bland annat på dina kundfakturor. Läs mer om detta i kapitlet “Företagsinställningar” i vår handbok.

Klicka här för att läsa mer om företagsinställningar