Öppna låsta dokument

Hantera låsta dokument

Detta stycke hjälper dig att förstå och hantera låsta dokument i Faktum Faktura.

Om låsta dokument

För att skydda dokument, till exempel fakturor, som redan skickats till kund, kommer Faktum Faktura automatiskt att låsa dessa dagen efter de slutförts. Det vill säga, när en faktura skickats till kund kommer du inte kunna ändra den igen. Detta är för att undvika att du gör förändringar i dokument som redan skickats iväg.

Men ibland kan självklart situationer uppstå då ett dokument behöver förändras, trots att det är låst. Till exempel om en faktura oavsiktligt markerats som slutförd och därmed blir låst för förändringar. För att lösa detta finns en funktion som tillåter återöppning av låsta dokument.

Varning gällande återöppning av dokument

Tänk på att om du aktiverar funktionen återöppning av låsta dokument så stänger du av delar av dokumentskyddet i programmet. Detta gör att det finns risk att du oavsiktligt gör olämpliga förändringar i fakturor och andra dokument. Det är därför viktigt att vara försiktig med de förändringar du gör när funktionen är aktiv.

Om du till exempel redan skickat en faktura till en kund men har upptäckt ett fel i den är det bättre att kreditera den gamla fakturan och därefter skapa en ny faktura och skicka den till kunden. Att förändra en redan skickad faktura rekommenderas ej.

Använd endast funktionen när du måste.

Avaktiveras automatiskt

För att skydda dokument från oavsiktliga förändringar kommer Faktum Faktura automatiskt att avaktivera funktionen nästa gång programmet startas.

Hitta till återöppning av låsta dokument

Du aktiverar återöppning av låsta dokument under inställningar i programmet.

Gör följande:

  1. Klicka på [Inställningar] på vänster sida.
  2. Klicka på fliken “Diverse” i övre högra hörnet.
  3. Klicka på “Återöppna stängda dokument”.
Klicka på inställningar
Klicka fliken diverse
Klicka på återöppna dokument

Aktivera återöppning av låsta dokument

Genom att klicka på knappen [Aktivera] kommer du att aktivera funktionen för att återöppna låsta dokument.

Klicka på aktivera

Bekräfta aktivering

Bekräfta att du vill aktivera funktionen genom att klicka på [Ja] i rutan som kommer upp.

Bekräfta att dokument får öppnas

Inaktivera återöppning av dokument

Du kan när som helst gå tillbaks till samma ställe och klicka på knappen [Inaktivera] för att omedelbart stänga av funktionen för återöppning av stängda dokument.

Om du inte gör detta kommer Faktum Faktura automatiskt att avaktivera funktionen nästa gång du startar programmet.

Avaktivera funktionen