Inställningen Använd Standard

Inställningen “Använd Standard”

En inställning du kommer stöta på ofta i Faktum Faktura är “Använd Standard”. Detta är en kryssruta som kan antingen vara markerad (ikryssad) eller inte. Denna inställning återfinns alltid i samband med andra inställningar i programmet och påverkar hur dessa fungerar.

Om “Använd Standard” är markerad bredvid en inställning kommer denna att vara gråmarkerad vilket innebär att du inte kan ändra den. Programmet kommer istället att använda en standardinställning.

Exempel

Ett typiskt exempel på när du stöter på “Använd Standard” är när du gör inställningar för kunder. På varje kund kan du sätta det betalningsvillkor som gäller för kunden i fråga. Detta betalningsvillkor kommer sedan automatiskt att användas som förvalt villkor på alla fakturor till denna kunden.

Om du inte ändrat detta på en kund kommer alternativet “Använd Standard” vara markerat och du kan inte ändra betalningsvillkoret. Detta kommer istället automatiskt att hämtas från en standardinställning som gäller alla kunder där “Använd Standard” är markerat för betalningsvillkoret. Om du ändrar standardinställningen för betalningsvillkor kommer detta automatiskt att slå igenom på alla kunder där “Använd Standard” är markerad.

Använd Standard

Inaktivera standardinställningen

Om du vill ändra en gråmarkerad inställning måste du först avmarkera “Använd Standard”. Därefter kan du ändra inställningen.

I exemplet tidigare i kapitlet rörande betalningsvillkor för kunder, kan du avmarkera “Använd Standard” och därefter ändra betalningsvillkoren för den aktuella kunden.

Detta gäller bara den markerade kunden. Alla andra kunder kommer fortfarande ha “Använd Standard” markerad och därmed också använda standardinställningen för betalningsvillkor.

Använd Standard