Flytta Faktum Faktura till ny dator

Flytta Faktum Faktura till ny dator

Att flytta Faktum Faktura till en ny dator är enkelt. Det enda du behöver göra är att kopiera en mapp med filer från den gamla datorn till den nya och sedan installera Faktum Faktura på den nya datorn.

Översikt

Detta är en kort översikt av förfarandet för att flytta programmet till en ny dator. Behöver du mer detaljer finns dessa längre ned i dokumentet.

Flytta Faktum Faktura genom att:

 1. Stäng av Faktum Faktura på din gamla datorn
  Det är viktigt att du stänger av Faktum Faktura på din gamla dator innan du påbörjar flytten.
 2. Flytta datamappen till den nya datorn
  Faktum Faktura lagrar all sin data i en mapp på din hårddisk. Denna behöver kopieras till samma plats på din nya dator.
  Programmet lagrar sina filer under “Dokument”, eller “Mina Dokument” på äldre datorer, i en mapp som heter “Faktum”. Kopiera hela denna mappen till Dokument-mappen på din nya dator.
 3. Installera Faktum Faktura på den nya datorn
  Hämta utvärderingsversionen av Faktum Faktura från vår hemsida och installera den på din nya dator.
 4. Starta Faktum Faktura
  När du startar programmet på din nya dator kommer det automatiskt att hitta filerna du kopierat till din Dokument-mapp och importera dessa. All din information, inklusive din programvarulicens, kommer nu att finnas på din nya dator och du kan fortsätta arbeta som vanligt.

OBS: När du kopierat programmet till din nya dator kan du fortfarande använda det på den gamla. Men ingen överföring kommer att ske mellan de två datorerna, vilket innebär att du kan få konflikter i t.ex fakturanummer eller förlora data om du arbetar på båda datorerna samtidigt. Det är därför viktigt att du slutar använda programmet på den gamla datorn när du fått igång den nya, om du inte är helt säker på vad du gör.

Andra filer att flytta

Om du har aktuverat andra funktioner i Faktum Faktura som lagrar filer på din dator behöver du flytta även dessa till din nya dator. Kopiera filerna från den plats du valt att lagra dom till samma plats på den nya datorn.

Funktioner som lagrar filer på din hårddisk är bland annat:

Om du inte aktiverat några extrafunktioner som lagrar filer på din dator behöver du inte tänka på detta då dessa funktioner inte är aktiverade som standard.

Detaljerad beskrivning

Här finns en detaljerad beskrivning av hur du flyttar Faktum Faktura till en ny dator.

VIKTIGT: Stäng av Faktum Faktura på din gamla dator innan du påbörjar flytten!

Steg 1 – Öppna utforskaren på den gamla datorn

På din gamla dator, klicka på Utforskaren. Denna hittar du normalt längst ned på din dator eller på Start-menyn.

Exempel:

Öppna utforskaren

Steg 2 – Gå till Dokument-mappen

Leta upp din Dokument-mapp. Det finns flera genvägar för att komma till denna. Du bör se den antingen direkt när du öppnar utforskaren eller på vänster sida i fönstret.

Gå till dokumentmappen

Steg 3 – Kopiera Faktum-mappen

I din Dokument-mapp kommer det att finnas en mapp som heter “Faktum”. Denna innehåller databasen för Faktum Faktura.

Kopiera hela Faktum-mappen till din nya dator genom att använda till exempel ett USB-minne, en USB-hårddisk eller via nätverket.

Flytta mappen Faktum

Steg 4 – Kopiera till nya datorn

På din nya dator, leta upp Dokument-mappen på samma sätt som tidigare och kopiera hela Faktum-mappen från den gamla datorn hit. Det kan redan ligga andra filer i Dokument-mappen på din nya dator. Det gör inget, så länge det inte ligger en mapp där redan som heter “Faktum”. Om så är fallet, kontakta kundtjänst för att få hjälp.

Tom dokumentmapp

Steg 5 – Installera Faktum Faktura

Installera utvärderingsversionen av Faktum Faktura från vår hemsida på din nya dator. Instruktioner finns i handbokens kapitel om installation.

OBS: Det är viktigt att du kopierat Faktum-mappen till Dokument\ på din nya dator innan du installerar Faktum Faktura på den.

 

Steg 6 – Starta Faktum Faktura på den nya datorn

Starta Faktum Faktura som vanligt på din nya dator. Programmet kommer automatiskt att upptäcka databasen och börja använda denna. Din programvarulicens kommer också automatiskt att installeras på din nya dator.

Faktum Faktura är nu redo att använda på din nya dator.