Företagsinställningar

Hantera dina företagsinställningar

Under företagsinställningarna skriver du in de uppgifter som gäller för ditt företag. Programmet använder sedan dessa när du skapar dina fakturor, till exempel genom att skriva ut dina adress- och bankuppgifter på fakturor, ordrar och offerter.

Företagsinställningarna är uppdelade i följande delar:

  • Namn och adress
  • Juridisk information
  • Telefonnummer
  • E-post adresser
  • Bankkonton
  • Licensinformation

Du navigerar mellan de olika delarna genom att klicka på texten eller den blåa raden för den del du vill redigera, till exempel “Telefonnummer”.


 

Hitta till företagsinställningarna

För att komma till företagsinställningarna gör du följande:

  1. Klicka på [Inställningar] i menyn på vänstersidan.
  2. Klicka på fliken [Företagsinfo] längst upp.
Klicka på Inställningar
Klicka på Företagsinformation

Ändra företagets adressuppgifter

 I adressfältet nedan, (1), finns företagets aktuella adressuppgifter. Det är dessa som skrivs ut på fakturor och andra dokument som Faktum Faktura skapar.
Då adressuppgifterna är sammankopplade med din programvarulicens är dessa låsta för förändring. Men du kan ändra dessa genom att klicka på knappen [Ändra] (2), dina adressuppgifter blir då upplåsta och kan ändras. När du sedan sparar dessa uppdateras samtidigt uppgifterna på din licens.
Namn och adress

Juridisk information

I fält (1) nedan fyller du i ditt företags juridiska information,så som sätem organisationsnummer och momsnummer.

(2) Godkänd F-skatt

Klicka i denna ruta om ditt företag är godkänt för F-skatt. Faktum Faktura kommer då att lägga till information om detta på dina fakturor.

(3) Aktivera rotavdrag

Markera detta val om du vill aktivera funktioner för ROT-avdrag i Faktum Faktura. Om din verksamhet inte berörs av ROT-avdraget kan du låta denna vara avmarkerad.

Läs mer om ROT-avdraget på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Juridisk information

Företagets telefonnummer

Här lägger du till företagets telefonnummer. Dessa kommer bland annat att skrivas ut på dina fakturor, offerter och andra dokument.

Genom att klicka i textfältet (1) kan du lägga till flera telefonnummer. Alla nummer du lägger till här kommer att skrivas ut på dina dokument. Detta kan till exempel vara växelnummer, faxnummer eller mobiltelefon.

Det namn du ger ett telefonnummer i företagsinställningarna kommer att visas på dina dokument. Till exempel, om du skriver “Ekonomiavdelningen” som namn och “012-345 678” som telefonnummer, kommer detta att skrivas ut som “Ekonomiavdelningen: 012-345 678” på dina dokument.

Telefonnummer

Företagets E-post adresser

Här uppger du företagets E-post adresser. Dessa kommer bland annat att skrivas ut på dina fakturor, offerter och andra dokument.

Precis som med telefonnummer kan du lägga till flera E-post adresser genom att klicka i textfältet (1) nedan. Alla adresser du lägger till här kommer att skrivas ut på dina dokument. Detta kan till exempel vara adressen till ekonomi- eller säljavdelningen.

Det namn du ger en adress i företagsinställningarna kommer att visas på dina dokument. Till exempel, om du skriver “Ekonomiavdelningen” som namn och “ekonomi@faktumfaktura.se” som adress kommer detta att skrivas ut som “Ekonomiavdelningen: ekonomi@faktumfaktura.se” på dina dokument.

E-post

Företagets bankuppgifter

I fält (1) nedan uppger du företagets bankuppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att skrivas ut på dina dokument, så som fakturor, offerter mm.

Endast de fält du fyller i kommer att visas på dokumenten. Om du till exempel lämnar BIC och IBAN tomma kommer dessa inte att nämnas på dina dokument.

Bankinformation

Licensinformation

Här hittar du aktuell information om din programvarulicens.

I informationsfältet, (1), kan du se hur länge din licens är giltig.

Om du vill förnya din licens i förtid kan du klicka på (2) [Förnya licens]. Du får då möjlighet att beställa förlängning av din licens, vilken kommer att förlängas från slutdatumet på din aktuella licens.

Licensinformation