Faktum Faktura på Mac / Apple

Använda Faktum Faktura på Mac / Apple

Faktum Faktura är skapat som ett Windowsprogram och fungerar således tyvärr inte direkt på en Mac. Det finns däremot ett flertal olika lösningar för att använda program för Windows på en Mac. Det är fullt möjligt att dessa fungerar tillsammans med Faktum Faktura. Här har vi sammanställt en lista på länkar om hur Windowsprogram kan användas på en Mac.

En av de mest använda produkterna är Parallels Desktop:

Det finns också flera andra beskrivningar på hur detta kan utföras:

Din support på programmet gäller som vanligt även om du använder en Mac. Dock täcks inte själva installationen av produkter för att använda Windows-program på en Mac och vi kan inte garantera funktionaliteten då programmet är skrivet just för användning med Windows.