Skapa en ny artikel

Skapa en ny artikel

Faktum Faktura har ett inbyggt artikelregister där du kan registrera artiklar du säljer ofta. Detta kan vara till exempel produkter eller tjänster.

De artiklar du registrerar kan du sedan enkelt hämta upp när du skapar nya fakturor.

Hitta till artikelregistret

Gör följande för att hitta till artikelregistret.

  1. Klicka på [Artiklar] på vänster sida.
Klicka på artiklar

 

Skapa en ny artikel

Klicka på den nedersta tomma raden för att skapa en ny artikel. När du klickar på den kommer den aktiveras och du kan fylla i information om den nya artikeln.

Klicka på ny rad

Fyll i uppgifterna

När du är klar trycker du på enter så sparas uppgifterna i artikelregistret.

En ny rad skapad

De olika kolumnerna i artikelregistret

Flera rader i artikelregistret

(1) Artikelnummer

Detta fält är det artikelnummer som identifierar artikeln i fråga. Artikelnumret måste vara unikt och du kan inte ha samma artikelnummer på flera produkter.

Artikelnumret skrivs ut på dina fakturor.

(2) Beskrivning

Detta är en beskrivning av dina artiklar. Detta bör vara en beskrivande text som gör det lätt för dina kunder att förstå vad dina fakturor avser.

(3) Enhet

Enhet är vad artikeln mäts i. Enhetsbeteckningen skrivs ut på dina fakturor.

Några exempel:

  • Styck (st)
  • Meter
  • Liter
  • Timmar

(4) Enhetspris

Enhetspris är det pris du säljer artikeln för.

(5) Inköpspris

Inköpspriset är det pris du själv betalar när du köper in till exempel en produkt. Inköpspriset skrivs självklart inte ut på dina kundfakturor. Men om ett inköpspris finns registrerat på dina artiklar kan Faktum Faktura beräkna din vinst direkt när du skapar en offert, order eller faktura. Fältet är frivilligt och behöver inte fyllas i.

(6) Moms

Vilken momssats som gäller för artikeln. I de flesta fall är det 25% vid försäljning i Sverige. Använd endast andra momssatser om du är säker på att dina produkter ligger under en annan sats än 25%.

(7) Lager

Här kan du fylla i hur mycket du har av en viss artikel i lager. Faktum Faktura kommer då att uppdatera detta värde när du säljer artikeln.

Exempel: Du fyller i att du har 5 bananlådor i lager. Därefter säljer du 3 bananlådor. Lagervärdet i artikelregistret kommer därefter att vara 2.